ISO 14001:2015

TOYOTA ФИНАНС

Skrb za okolje je eno glavnih Toyotinih poslanstev. Ne le globalno ampak tudi lokalno. Zato smo v letu 2017 pridobili mednaroden certifikat ISO 14001:2015, ki nas zavezuje k celostnemu sistemu opravljanja z okoljem.

 


Okoljevarstvena politika

 
1. Kot zavedni prebivalci tega planeta, bomo izvajali našo poslovno politiko v skladu s svetovnimi okoljevarstvenimi smernicami, ter s ciljem neprestano ohranjati naravno okolje, varčevati z energijo in obnavljati resurse. V skladu z navedenim bomo storili vse potrebno, da naša dejavnost ne bo onesnaževala okolja.

 
2. V sodelovanju z našimi strankami in povezanimi družbami bomo iskali praktične načine uporabe industrijskih odpadkov, aktivno tržili okolju prijazno poslovanje, kot je npr. varčevanje z energijo. Na ta način želimo prispevati k hitrejšemu razvoju okoljevarstvene ekonomije.

 
3. Naša poslovna politika bo upoštevala vse okoljevarstvene zakone in predpise, ter industrijske standarde, ki nas zadevajo in ostale obveznosti glede skladnosti.

 
4. Ustanovili bomo okoljevarstveni sistem upravljanja, ki bo zadolžen za implementacijo in nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem, da bi se izboljšal učinek ravnanja z okoljem. To se bo kreativno odražalo na izboljšavah vseh okoljevarstvenih aspektov.

 
5. Z izvajanjem izobraževalnih programov bomo razvijali znanja o okoljevarstveni politiki, ter s tem dvigovali okoljevarstveno zavest vseh zaposlenih.