Pogoji uporabe Toyotine spletne strani

TOYOTA ФИНАНС

Z dostopanjem in uporabo Toyotine spletne strani ste obvezani upoštevati tu navedene pogoje brez pridržkov ali omejitev. Vsak vaš dostop do Toyotine spletne strani je predmet spoštovanja teh pogojev in vseh veljavnih zakonov.


Vsebina

 

Toyotina spletna stran vsebuje informacije v zvezi s Toyotinimi izdelki in Toyotinimi promocijskimi programi. Toyotini izdelki, opisani na tej spletni strani, so naprodaj izključno v Evropi in to izključno pri pooblaščenih Toyotinih serviserjih oziroma prodajalcih. Promocijski programi, opisani na tej spletni strani, pa se izvajajo le v državah, ki so v okviru posameznega promocijskega programa tudi izrečno navedene.
 
Vse informacije na tej spletni strani so izključno informativne narave. Te spletne strani zatorej ne uporabljajte kot nadomestni vir za informacije, ki vam jih lahko posredujejo pooblaščeni Toyotini prodajalci ali serviserji. Informacije, navedene na tej spletni strani, niso pravno zavezujoče in ne predstavljajo prodajne ponudbe.
 
Čeprav si AC Fri-Mobil d.o.o in njegov lokalni zastopnik Toyota Adria d.o.o. po svojih najboljših močeh prizadevata zagotoviti točnost vseh informacij, navedenih na tej spletni strani, pa popolne točnosti le-teh ni mogoče zagotoviti, zato podjetji ne prevzemata nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki jih le-ta obsega, so vam na razpolago po sistemu »kakršne so«, brez kakršnegakoli jamstva, ne eksplicitno ne implicitno izraženega.
 
AC Fri-Mobil d.o.o in Toyota Adria d.o.o. si pridržujeta pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenita modele, opremo, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.
 
Cene Toyotinih izdelkov
Vse cene, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe za Toyotine izdelke ter za pooblaščene Toyotine prodajalce in serviserje niso obvezujoče. Nakup kateregakoli Toyotinega izdelka je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb.
 
Uporaba piškotkov
AC Fri-Mobil d.o.o uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po Toyotini spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. AC Fri-Mobil d.o.o te tehnologije ne uporablja za registracijo podatkov o posamičnih uporabnikih, tako da podatki o vas kot posamičnem uporabniku te Toyotine spletne strani ne bodo shranjeni ali uporabljeni. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.
 
Uporaba konfiguratorja vozil
Konfigurator vozil je orodje za pomoč uporabnikom ter promocijo Toyotinih izdelkov. Informacije, ki jih posreduje konfigurator vozil, so izključno informativne narave. AC Fri-Mobil d.o.o nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost podob ali navedb o Toyotinih izdelkih, ki jih poda konfigurator vozil, v primerjavi s podobami ali navedbami o dejanskih Toyotinih izdelkih. 
 
AC Fri-Mobil d.o.o. si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni konfigurator vozil.
 
Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
AC Fri-Mobil d.o.o. spoštuje naročnikovo zasebnost in varuje osebne podatke, ki jih posredujete preko Toyotinih spletnih strani skladno z vsemi veljavnimi in zavezujočimi zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov, še posebej Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

AC Fri-Mobil d.o.o. osebne podatke obdeluje na način, določen s Splošno politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov Toyota, ki je dostopna na http://www.toyota-frimobil.si/termsofuse/ kjer so opisane tudi možnosti in pravice naročnika glede njegovih osebnih podatkov.
  
Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina
Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za vašo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja AC Fri-Mobil d.o.o.
 
Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini
Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe AC Fri-Mobil d.o.o, razen za namene pregledovanja.
 
Omejitev uporabe slik z uradnih Toyotinih spletnih strani
AC Fri-Mobil d.o.o upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s Toyotine spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju Toyotine spletne strani na elektronski naslov info@toyota.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:
 
- spletna stran je neprofitna; 
- spletna stran znamko Toyota in Toyotine izdelke prikazuje v pozitivni podobi; 
- spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva; 
- uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.); 
- dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo Toyotine izdelke. Reprodukcija oblike in videza te Toyotine spletne strani ni dovoljena; 
- število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani; 
- lastnik avtorskih pravic je naveden kot »Copyright © AC Fri-Mobil d.o.o«; 
- vir slike je opremljen s povezavo na Toyotino spletno stran; 
- z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo AC Fri-Mobil d.o.o lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s Toyotine spletne strani na spletno stran posameznika oz. organizacije.  
 
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani so last podjetja Toyota Motor Corporation, TMEAV ali trete stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja Toyota Motor Corporation, AC Fri-Mobil d.o.o ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.
 
Hiperpovezave
Toyotina spletna stran lahko vsebuje nadbesedilne povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. AC Fri-Mobil d.o.o nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih nadbesedilnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s Toyotine spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.
 
Omejitev odgovornosti
AC Fri-Mobil d.o.o izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe Toyotine spletne strani, med drugim  tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko Toyotine spletne strani.
 
Posodabljanje  pogojev uporabe
AC Fri-Mobil d.o.o si pridržuje pravico, da  pogoje uporabe spletnih strani spremeni kadarkoli, ko se za to pojavi poslovna potreba, zato vam svetujemo, da  pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran.
 
Prejeti komentarji
S posredovanjem kakršnihkoli komentarjev o tej Toyotini spletni strani se strinjate, da si Toyota pridržuje pravico prejeta mnenja in komentarje po lastni presoji spremeniti, brezplačno objaviti ali sploh ne objaviti na tej Toyotini spletni strani. Toyota ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsebino sporočil, objavljenih na tej spletni strani.
Konfigurator vozil je orodje za pomoč uporabnikom ter promocijo Toyotinih izdelkov. Informacije, ki jih posreduje konfigurator vozil, so izključno informativne narave. AC Fri-Mobil d.o.o nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost podob ali navedb o Toyotinih izdelkih, ki jih poda konfigurator vozil, v primerjavi s podobami ali navedbami o dejanskih Toyotinih izdelkih. 
 
AC Fri-Mobil d.o.o si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni konfigurator vozil.
 
Osebni podatki/uporabniški podatki
Podatki, ki jih AC Fri-Mobil d.o.o in/ali podjetju Toyota Adria d.o.o. posredujete preko Toyotinih spletnih strani, bodo uporabljeni izključno s strani Toyote z namenom izboljšati storitve, ki vam jih zagotavlja Toyota, vključno z marketinškimi storitvami. V skladu z naravo takšnih informacij AC Fri-Mobil d.o.o in Toyota Adria d.o.o. skušata po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. AC Fri-Mobil d.o.o vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim pravnim ali fizičnim osebam, razen drugim entitetam v okviru Toyotinega distribucijskega omrežja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.
 
AC Fri-Mobil d.o.o upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s Toyotino spletno stranjo, in si bo po svojih najboljših močeh prizadevalo, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, v kolikor bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. AC Fri-Mobil d.o.o ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi s strani uporabnika vnešenimi podatki in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani s svoje spletne strani brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.
 
Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina
Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za vašo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja AC Fri-Mobil d.o.o
 
Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini
Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in graficni material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe AC Fri-Mobil d.o.o, razen za namene pregledovanja.
 
Omejitev uporabe slik z uradnih Toyotinih spletnih strani
AC Fri-Mobil d.o.o upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s Toyotine spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju Toyotine spletne strani na elektronski naslov info@toyota.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:
 
- spletna stran je neprofitna; 
- spletna stran znamko Toyota in Toyotine izdelke prikazuje v pozitivni podobi; 
- spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva; 
- uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.); 
- dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo Toyotine izdelke. Reprodukcija oblike in videza te Toyotine spletne strani ni dovoljena; 
- število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani; 
- lastnik avtorskih pravic je naveden kot »Copyright ©AC Fri-Mobil d.o.o«; 
- vir slike je opremljen s povezavo na Toyotino spletno stran; 
- z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo AC Fri-Mobil d.o.o lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s Toyotine spletne strani na spletno stran posameznika oz. organizacije.  
 
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani so last podjetja Toyota Motor Corporation, TMEAV ali trete stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja Toyota Motor Corporation, AC Fri-Mobil d.o.o ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.
 
Hiperpovezave
Toyotina spletna stran lahko vsebuje nadbesedilne povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. AC Fri-Mobil d.o.o nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih nadbesedilnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s Toyotine spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.
 
Omejitev odgovornosti
AC Fri-Mobil d.o.o izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe Toyotine spletne strani, med drugim  tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko Toyotine spletne strani.
 
Posodabljanje  pogojev uporabe
AC Fri-Mobil d.o.o si pridržuje pravico, da  pogoje uporabe spletnih strani spremeni kadarkoli, ko se za to pojavi poslovna potreba, zato vam svetujemo, da  pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran.
 
Prejeti komentarji
S posredovanjem kakršnihkoli komentarjev o tej Toyotini spletni strani se strinjate, da si Toyota pridržuje pravico prejeta mnenja in komentarje po lastni presoji spremeniti, brezplačno objaviti ali sploh ne objaviti na tej Toyotini spletni strani. Toyota ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsebino sporočil, objavljenih na tej spletni strani.
 
Toyota modeli
Družba Toyota Adria d.o.o. (v nadaljevanju „Toyota”) nudi vsebino „model discovery” (v nadaljevanju „stran“) po svojih najboljših zmožnostih in po nacelu „tako, kakršno je”. Toyota ne prevzema nobene odgovornosti glede te strani, njene vsebine ali točnosti informacij in pripadajočega grafičnega materiala (vključno z, vendar ne omejeno le na barvo prikazanih vozil). Vsaka odgovornost družbe Toyota, ki izhaja iz kakršnih koli takih netočnosti ali napak, je izrečno izključena v največji možni meri, ki jo še dopušča zakon.
 
Prosimo, upoštevajte, da je razpoložljivost modela odvisna glede na stopnjo opreme (nekatera prikazana vozila lahko vključujejo opremo, ki ni del serijske opreme – podrobnejše informacije najdete v specifikacijah in seznamu opreme) in državo nabave (vse informacije v zvezi s tem lahko dobite pri svojem najbližjem pooblaščenem prodajalcu vozil Toyota).